Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

test súhrn produktov


Prenosný vlhkomer MiniGAC a MiniGAC plus


Pri žatve, skladovaní alebo obchodovaní nie je nič dôležitejšie ako správna hodnota vlhkosti a objemovej hmotnosti. S prístrojom mini GAC plus je možné merať vlhkosť a objemovú hmotnosť rýchlo, jednoducho a presne. 

detail produktu 


Poloautomatický vlhkomer na obilie GAC 500 XT

S možnosťou kontroly kvality zrna priamo na poli.
Vďaka technológii prevzatej z osvedčených vlhkomerov GAC2100 zabezpečuje GAC500 XT vysoko presné merania v ekonomickom prevedení.

detail produktu

Vlhkomer GAC 2100 BI

Nedeštruktívny vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk na meranie vlhkosti obilnín, strukovín a olejnín. Pri meraní sa do násypky vlhkomera nasype vzorka, a po stlačení tlačítka "Naplniť" je za cca šestnácť sekúnd automaticky zmeraná vlhkosť vzorky

detail produktu


Vlhkomer GAC 2100 GI 

Nedeštruktívny vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk - vychádza z osvedčenej konštrukcie špičkového modelu GAC 2100 BI. Na rozdiel od neho však umožňuje vloženie len 16-tich kalibračných kriviek (meranie len 16-tich plodín) a neumožňuje prekalibrovanie cez modem.

detail produktu


Vlhkomer GAC 2100 Agri 


Vlhkomer od toho istého výrobcu a rovnakej typovej rady ako GAC 2100 BI. Je to vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk pre väčšie poľnohospodárske podniky a farmárov. Tento vlhkomer má parametre, ktoré sú podobné ako u modelu GAC 2100 Bl, okrem:

  • rýchlosť merania je cca 45 sek.
  • do vlhkomera je možné vložiť 8 kalibračných kriviek.
  • vlhkomer nekomunikuje cez modem
detail produktu Vlhkomer na seno 

Tento presný prenosný prístroj vám poskytne údaje o vlhkosti sena priamo v pokose ako aj v balíkoch a skladoch. Tester vlhkosti sena poskytne okamžitú hodnotu obsahu vlhkosti od 8-40% zatlačením jedného tlačidla. Pre vyššiu presnosť merania vlhkosti má zariadenie vstavanú batériu, kontrolu kalibrácie a teplotne stabilný vnútorný obvod.

detail produktu 


Vlasový hygrometer T899

Vlasový hygrometer je merací prístroj slúžiaci k priamemu meraniu relatívnej vlhkosti vzduchu v percentách. Prístroj sa používa k technickým a vedeckým meraniam vlhkosti vzduchu prípadne i teploty v miestnostiach, uzatvorených priestoroch, meteorologických búdkach i vo voľnej atmosfére. Je potrebný v lekárňach, nemocniciach, pekárňach, skladoch CO atď., jednoducho všade tam, kde je potrebné sledovať vlhkosť vzduchu. 


copyright © 2016 mezos.sk