Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

Zber vzoriek

Ručný kombajn Minibatt+

Umožňuje rýchly odber vzoriek obilnín, olejnín a iných plodín na určenie vlhkosti, ale aj iných stanovení ako napríklad pádové číslo, N-látky a pod.
Všestranné využitie: pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale, hrach, repka...
Vzorky možno odoberať z rôznych miest, bez rizika pomiešania vzoriek. Použitie Minibattu+ v konečnom dôsledku môže priniesť vyššie výnosy a nižšie náklady na sušenie, vďaka odberom skúšobnej vzorky.
prospekt na stiahnutie ukážka

Penetrometer

Soil Compaction Tester od firmy DICKEY-john je pôdny penetrometer, ktorý meria pevnosť (zhutnenie) pôdy.  Prístroj je dodávaný s dvomi hrotmi: ½ palcový (12,7 mm) hrot je na pevnú pôdu a ¾ palcový (19,05 mm) hrot  na mäkkú pôdu. Číselník tlakomera má dve stupnice (pre ½ palcový a pre ¾ palcový hrot), ktoré sú nakalibrované na hodnoty v jednotkách psi (1 libra sily na palec štvorcový). Pre lepšiu orientáciu sú farebne označené. Pôdny penetrometer sa používa pred orbou, aby sa zistilo, či, ako hlboko a ako je zhutnená. Po zoraní je možné zistiť, aká hlboká a aká účinná orba bola. 
ukážka 

Ceny našich prístrojov Vám radi poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

copyright © 2016 mezos.sk