Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

Delenie vzoriek

Delička vzoriek 

Delička vzoriek slúži k objektívnemu rozdeleniu veľkej vzorky obilnín, strukovín, olejnín a podobných materiálov na dva menšie diely rovnakej veľkosti (dielčie), alebo na jeden diel o požadovanej veľkosti. Postupným presypávaním materiálu z jednej nádoby si užívateľ môže pripraviť z veľkej vzorky vzorku požadovaného objemu. Z tejto vzorky je možné vykonávať ďalšie rozbory. Pri použití tejto deličky je eliminovaný subjektívny vplyv obsluhy. Delička vzorky sa vyrába z nerezového alebo pozinkovaného plechu.
prospekt na stiahnutie

Ceny našich prístrojov Vám radi poskytneme e-mailom alebo telefonicky.
copyright © 2016 mezos.sk