Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

Laboratórne vlhkomery

Poloautomatický vlhkomer na obilie GAC 500 XT

S možnosťou kontroly kvality zrna priamo na poli.
Vďaka technológii prevzatej z osvedčených vlhkomerov GAC2100 zabezpečuje GAC500 XT vysoko presné merania v ekonomickom prevedení. Prístroj je prepravovateľný a použiteľný priamo v teréne pri napájaní 12–24 V. Pri stacionárnej prevádzke sa môže pripojiť na el. sieť 220 V. Prístroj zobrazuje naraz: nameranú vlhkosť, teplotu, mernú hmotnosť spolu s názvom meranej plodiny. Môže obsahovať až 8 kedykoľvek preprogramovateľných kalibrácií. Max. prípustná teplota zrna je až 50°C. Opakovateľnosť merania vlhkosti je +/- 0,3%.
prospekt na stiahnutie


GAC 2100 BI

Nedeštruktívny vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk na meranie vlhkosti obilnín, strukovín a olejnín. Pri meraní sa do násypky vlhkomera nasype vzorka, a po stlačení tlačítka "Naplniť" je za cca šestnácť sekúnd automaticky zmeraná vlhkosť vzorky (vrátane dopravy vzorky do dvojkomorovej meriacej cely, zistenia dielektrických parametrov, hmotnosti, teploty, prepočtu a korekcie hodnôt a zobrazenia výsledku merania - vlhkosti, objemovej hmotnosti a teploty - na grafickom displeji). Komunikácia s uživateľom prebieha v slovenskom jazyku. Vlhkomer umožňuje komunikáciu so servisnou organizáciou cez modem. Tlačiareň a modem nie sú súčasťou dodávky. Do vlhkomera je možné vložiť až 64 kalibračných kriviek, z toho 24 zákazníckych (neoverených - pre technologické alebo prevádzkové účely).
prospekt na stiahnutie

GAC 2100 AGRI

Jedná sa o vlhkomer od toho istého výrobcu a rovnakej typovej rady ako GAC 2100 BI. Je to vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk pre väčšie poľnohospodárske podniky a farmárov. Tento vlhkomer má parametre, ktoré sú podobné ako u modelu GAC 2100 Bl, okrem:

  • rýchlosť merania je cca 45 sek.
  • do vlhkomera je možné vložiť 8 kalibračných kriviek.
  • vlhkomer nekomunikuje cez modem
prospekt na stiahnutie

GAC 2100 GI

Nedeštruktívny vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk - vychádza z osvedčenej konštrukcie špičkového modelu GAC 2100 BI. Na rozdiel od neho však umožňuje vloženie len 16-tich kalibračných kriviek (meranie len 16-tich plodín) a neumožňuje prekalibrovanie cez modem.
prospekt na stiahnutie

Ceny našich prístrojov Vám radi poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

copyright © 2016 mezos.sk