Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

Kvalita obilnín a múk


Prístroj na stanovenie pádového čísla MFT 26

Prístroj na stanovenie čísla poklesu bol konštruovaný špeciálne s ohľadom na maximálnu bezpečnosť obsluhy (zamedzenie možnosti oparenia), za účelom zlepšenia obslužnosti prístroja (manipulácia so skúmavkou). Maximálne množstvo obslužných úkonov je automatizované. Skúmavka so skúšanou vzorkou (suspenziou) a s viskozimetrickým miešadielkom sa vloží do plastového držiaku, v ktorom sa zasunie do úchytu prístroja. Po zatlačení tlačítka START dôjde k automatickému zasunutiu skúmavky do varnej nádoby a k začatiu testu. Po ukončení testu je skúmavka automaticky vysunutá z varnej nádoby. Výsledok merania je zobrazený na 3-miestnom displeji a v prípade pripojenej tlačiarne/PC odoslaný na toto zariadenie.
prospekt na stiahnutie

Počítadlo zŕn

Prístroj je určený na počítanie drobných častíc (zŕn, semien). Počíta prednastavené množstvo alebo dopredu neznáme množstvo. Jeho presnosť je lepšia ako 1%, závisí však od počítaného materiálu a rýchlosti počítania. Na prednom paneli je displej, otáčavý gombík na reguláciu rýchlosti a tlačítka START a STOP.
prospekt na stiahnutie

Obilný skúšač OS-1

Obilný skúšač typu OS-1 je určený pre presné meranie objemu sypkých materiálov a zvlášť (v spojení s váhou) na zisťovanie objemovej hmotnosti obilnín. Skladá sa z nasledujúcich častí: odmerná nádoba, bežec, nôž, plnič, násypka, príruba a podstavec s vodováhou. Odmerná nádoba je dvojdielna, pričom dno naskrutkované na telese nádoby slúži súčasne k justovaniu objemu skúšača; otáčaním dna sa mení dĺžka dráhy bežca a tým aj objem odmernej nádoby. Proti samovoľnému otáčaniu je dno zabezpečené justovacou skrutkou, ktorá je zaistená plombou (SMI).
prospekt na stiahnutie 

Preosievačka SWING 160/200 

Laboratórna preosievačka SWING 160/200 - prístroj, ktorý pracuje s kruhovými sitami o priemere 200 mm. Preosievačka môže pracovať len krúživým pohybom alebo krúživým pohybom s oklepávaním. Existujú 2 modely tejto preosievačky, a to model 160 a 200, ktoré sa od seba líšia hodnotou maximálnych otáčok (150 alebo 200 ot./min) pri max. povolenom zaťažení (2500 alebo 3500 g). Dodávka obsahuje: prístroj a upínací popruh.
prospekt na stiahnutie

REOMIXER

Reomixer je prístroj na stanovenie vlastností múk. Prístroj je schopný nahradiť niekoľko iných zariadení. Pri práci sleduje správanie cesta pri spracovaní 10 gramov múky v súlade s mixografickým štandardom AACC. Prístroj je vybavený mikroprocesorom a sleduje odpor cesta pri hnietení; tento odpor prevedený na elektrický signál spracováva software pracujúci pod OS Windows, ktorý bol vyvinutý pre zber dát, ich analýzu, spracovanie, ukladanie a výstupy pre ďalšie spracovanie.
prospekt na stiahnutie

VideometerLab

VideometerLab je zariadenie s novou 10-sekundovou metódou zobrazovania, určenou pre detekciu fuzariózy v jačmeni. VideometerLab je účinné skríningové zariadenie, ktoré zabezpečuje potraviny pred rizikom obsahu mykotoxínov. Pracuje pomocou kamery a svetelnej techniky, ktorá robí fuzariózu viditeľnou pre ľudské oko. Pokrokové technológie robia zariadenie jednoduchým pre každého používateľa.
prospekt na stiahnutie

Ceny našich prístrojov Vám radi poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

copyright © 2016 mezos.sk