Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

O nás

Naša spoločnosť MEZOS-SQ spol. s r.o. vznikla v roku 1993, kedy sa pri príležitosti rozdelenia Československa oddelila od českej časti - spoločnosti MEZOS s.r.o. 

Zaoberáme sa predajom a servisom laboratórnej techniky pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Začínali sme predajom a servisom nedeštruktívnych vlhkomerov SuperMatic 15 a 20 od FOSS Electric Dánsko. Postupne sme na základe požiadaviek našich odberateľov začali rozširovať sortiment ponúkaných prístrojov.

Špecializujeme sa konkrétne na oblasť spracovania obilia a to od zberu a triedenia až po analýzy zŕn a potravín. V súčasnosti sme schopní ponúknuť zákazníkovi kompletné prístrojové vybavenie pre obilninársko-krmovinárske laboratóriá. Na prístroje robíme vlastný záručný a pozáručný servis.
copyright © 2016 mezos.sk