Prístroje pre analýzu potravín a krmív - Predaj a servis

Aktuality

Počítadlo zŕn

Novinkou v našej ponuke je počítadlo zŕn od českého výrobcu. Prístroj je určený na počítanie drobných častíc (zŕn, semien). Počíta prednastavené množstvo alebo dopredu neznáme množstvo. Jeho presnosť je lepšia ako 1%, závisí však od počítaného materiálu a rýchlosti počítania. Na prednom paneli je displej, otáčavý gombík na reguláciu rýchlosti a tlačítka START a STOP. 
prospekt na stiahnutie

Ručný kombajn Minibatt+

Umožňuje rýchly odber vzoriek obilnín, olejnín a iných plodín na určenie vlhkosti, ale aj iných stanovení ako napríklad pádové číslo, N-látky a pod. 
Všestranné využitie: pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale, hrach, repka... 
Vzorky možno odoberať z rôznych miest, bez rizika pomiešania vzoriek. Použitie Minibattu+ v konečnom dôsledku môže priniesť vyššie výnosy a nižšie náklady na sušenie, vďaka odberom skúšobnej vzorky.
prospekt na stiahnutie


 

copyright © 2016 mezos.sk